La Unió de Veïns presenta el projecte del Parc del Torrent de la Bonaigua

Abans de l’Assamblea General Ordinària de Socis, el pròxim 27 de novembre de 2018, la junta directiva de la Unió de Veïns presentarà el projecte “Parc del Torrent de la Bonaigua”. A les 19.30h els veïns podran conèixer la nova proposta urbanística que vol crear un eix verd que connecti Bellaterra de Nord a Sud (de dalt a baix). Aprofitant el traçat de l’antic torrent d’aigua és pretén crear un camí:

Que faciliti una mobilitat més sostenible per desplaçar-se per la ciutat

Que faciliti una mobilitat més segura pels escolars

Que sigui una zona verda per practicar esport

El recorregut que proposarà la junta de La Unió de Veïns connectarà diversos barris amb les diferents escoles de Bellaterra: Escola Waldorf i Escola Ramón Fuster. Es tracta d’un camí que separaria els escolars dels camins habituals de circulació d’automòbils, que poden arribar a tenir un trànsit de 1.000 vehicles diaris.

El nou camí de la Bonaigua podria convertir-se en una rambla principal “verda” a Bellaterra

Tot i que fins al pròxim 27 de novembre no es sabran tots els detalls, la junta ja ha avançat que el nou projecte del Parc del Torrent de la Bonaigua tindrà trams de caràcter urbà – per facilitar l’accés a persones amb mobilitat reduïda-, i trams de caràcter esportiu. El traçat d’aquest nou camí podria convertir-se en un futur en una rambla principal on poder passejar de camí a l’escola, sortir a córrer o anar d’un lloc a un altre dins de Bellaterra, tot sense patir les molèsties dels cotxes.

Parc Torrent de la Bonaigua
Eix vertical Parc del torrent de la Bonaigua

Per on passarà el Parc Torrent de la Bonaigua?

El projecte Parc Torrent de la Bonaigua pretén crear un camí verd que comenci al barri de Can Domènec, després continuï per la Font de la Bonaigua fins a la Plaça del Pi i finalment englobi el Camí dels Monjos.

Bellaterra guanya una nova publicació en paper

Aquest mes de maig el diari digital Bellaterra Diari ha tret la seva primera edició en paper. Es tracta d’una publicació amb una única pàgina que reflecteix les qüestions de més d’actualitat del municipi. Laia Tardós Roda, la seva cap de redacció, assegura a la versió en paper que “la pàgina ha estat possible gràcies a la complicitat dels comerços i entitats”. “A partir d’aquest mes els bellaterrencs podran trobar a les seves cases i comerços, una publicació popular, lliure i innovadora” assegura la bellaterrenca.

Foto diari Bellaterra

La versió en paper representa una gran oportunitat per les generacions que no utilitzen internet, d’estar més informades del seu municipi

I és que el naixement d’aquesta versió en paper és una gran oportunitat per les generacions que no utilitzen diàriament les noves tecnologies, d’estar més informats sobre l’actualitat del seu municipi. Aquest nou format suposa també una oportunitat per donar més veu als bellaterrencs i a totes les entitats de Bellaterra buscant la màxima pluralitat possible.

En aquest número, per exemple, la notícia principal és que l’opció de tenir un nou conveni s’esfuma a causa de la controvèrsia entre l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) i l’Ajuntament de Cerdanyola. Per una banda la EMD defensa la necessitat de sumar els terrenys de la zona de l’abocador de Can Fatjó al terme municipal de Bellaterra, per així, poder-los restaurar. L’Ajuntament, per la seva part, defensa que l’adquisició d’aquests terrenys s’hauria de tramitar a part.